Svi putevi vode u park

U?

ice–Parkfest,tradicionalnau?

i?

kamanifestacija,kojaseodr?

avaod28。

do30。

jula,donosi

odli?

nuletnjuzabavu。

UVelikomparkutokomovadvafestivalskadananastupi?

enekaodvode?

ihimenaregionalnemuzi?

kescene,saop?

tenojenasajtugrada。Istaknutamuzi?

kaimena,kojave?

tradicionalnogostuju,specifi?

anambijentukomeseFestivalodr?

ava,aliisamaorganizacijakojuOmladinaU?

icanajedanprofesionalanna?

inodra?

uje,doprinosedaovajdoga?

ajizgodineugodinuraste,daserazvija,alidoprinositomedasegradU?

icenanekina?

in,krozsveovedoga?

ajeutemeljujekaofestivalskigrad。

Parkfestjeovegodinenapraviojedanozbiljaniskorakutr?

i?

nomsmislu,uspeojedaprivu?

eodre?

enbrojsponzora?

tosvakakododatnodoprinosikvalitetuorganizacijedoga?

aja。

GradU?

icejepodr?

aosa430000dinaraudru?

enjeOmladinaU?

icakojejeorganizatorovogdoga?

aja“,rekaojezamenikGradona?

elnikaU?

icaNemanjaNe?

i?Parkfestjetradicionalnamanifestacijagde?

eposetiocimo?

ida?

ujurazli?

itemuzi?

ke?

anrove,bi?

etupopa,roka,hip-hopa,elektronskemuzike,panka?

to?

inidasamamuzi?

kamanifestacijabudekvalitetnijauodnosunaprethodnegodine。

Ovegodineo?

ekujemovi?

eodsedamhiljadaposetilacakolikojezabele?

enopro?

legodine,uobadanafestivala“,rekaojeSr?

anNedeljkovi?

predsednikudru?

enjaOmladinaU?

ica。

Booking。